Thiết kế website chuyên nghiệp - theo yêu cầu

EmailPrintAa
09:20 13/07/2016

Thiết kế website chuyên nghiệp -  theo yêu cầu là gói thiết kế web hỗ trợ đầy đủ tất cả các yêu cầu của khách hàng về thiết kế và chức năng. Và khách hàng được tư vấn, hỗ trợ về thiết kế, nội dung cho quá trình Seo.

Luôn dõi theo quá trình lên top của khách hàng.

Gói thiết kế bao gồm:

  • ✔ Giao diện thiết kế riêng theo yêu cầu về màu sắc, bố cục mà khách hàng mong muốn
  • T hiết kế danh mục chuẩn Seo
  • ✔ Chi phí duy trì, lưu trữ website 1 năm đầu (1 triệu đồng cho mỗi năm tiếp theo.)
  • ✔ Hỗ trợ online về quản trị, sử dụng hệ thống trọn đời
  • Tư vấn hướng dẫn chiến lược viết bài, đi link để lên top
  • ✔ Đào tạo - Hướng dẫn sử dụng tại trụ sở khách hàng.
  • ✔ Tên miền
  • Tùy chỉnh chức năng theo yêu cầu

Quy trình thực hiện:

STT

Nội dung

Công ty IVINH

Khách hàng

Số ngày

1

Thu thập thông tin thiết kế web

Trao đổi với khách hàng về các chức năng của web

03

Thống nhất nội dung và giá trị của dự án

2

Ký hợp đồng

Tạm ứng chi phí lần 01

Thanh toán chi phí lần 01

01

Lấy hình ảnh sản phẩm

Cung cấp hình ảnh

3

Thiết kế khung danh mục chuẩn Seo

Từ ý kiến đã thống nhất với khách hàng, lên danh mục sản phẩm, bài viết phù hợp.

Tư vấn thêm về sản phẩm, về đặc thù ngành…

01

4

Thiết kế giao diện

Triển khai thực hiện
Theo dõi tiến độ triển khai

Chuẩn bị nội dung chi tiết
Chuẩn bị thông tin tên miền

03

5

Demo giao diện website

Gửi Demo Giao diện

Duyệt Demo giao diện

02

Chỉnh sửa giao diện

Yêu cầu chỉnh sửa giao diện

Thống nhất nội dung và giá trị của dự án

Tạm ứng chi phí lần 02

Thanh toán chi phí lần 02

6

Lập trình web

Coding, lập trình xây dựng CSDL cho hạng mục Chức năng chung
Theo dõi tiến độ triển khai

Theo dõi tiến độ triển khai

07

7

Xuất bản (website chạy trên Internet)

Cho web chạy thử trên Internet, chỉnh sửa nếu cần

Vận hành thử và thống nhất các, phản hồi ý kiến

01

8

Thêm hiệu ứng Flash , Javascript  ( không khuyến khích sử dụng vì không tốt cho Seo)

Thiết kế Flash Banner

Theo dõi tiến độ

01

Thống nhất Flash banner

9

Định hướng Seo

Lên kế hoạch về từ khóa phù hợp với đơn vị, danh mục, số lượng bài viết, từ khóa cần viết …

Tư vấn thêm về từ khóa, về kênh khách hàng

03

10

Hướng dẫn viết bài chuẩn seo

Đạo tạo cách viết bài

Tiếp nhận đào tạo.

01

11

Đào tạo quản trị website, phát triển web

Đào tạo quản trị website, phát triển web

Tiếp nhận phần quản trị website

01

12

Bàn giao

Bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý

Nhận bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý

01

Tiếp nhận chi phí

Thanh toán chi phí xây dựng Website

13

Phát triển web

Bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật

Chăm sóc website

Báo giá: 15 triệu

25
Thiết kế website chuẩn SEO

Thiết kế Website chuẩn Seo cho bán hàng - doanh nghiệp - đơn vị hành chính - trường học...

Điện thoại: 01656 656 777

Facebook